Mekansal Strateji Planı
Mekansal Strateji Planı
Mekânsal Strateji Planına Neden İhtiyaç Duyuldu?

Türkiye’nin kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşmada ve gelecek vizyonunu hayata geçirmede, ekonomik sosyal ve çevresel politika ve strateji birbiriyle uyumlu hale getiren daha etkin bir ulusal mekânsal planlama sisteminin oluşturulması için;

  • Ülkemizin mekânsal potansiyellerini avantaja çeviren,
  • Ülkemizin, 2023 ve ötesi vizyon ve hedeflerine ulaşmak için ekonomik, sosyal ve çevresel politikaların mekânsal stratejilerinin uyumunu sağlayan,
  • Küresel ve bölgesel sektörel kararları bütüncül olarak mekâna yansıtan,
  • Sürdürülebilir kalkınma için mekânsal gelişme ve koruma stratejilerine en üst düzeyde yön veren,
  • Çevre politikalarının arazi kullanım kararları ile entegrasyonunu temin eden,
  • İnsan odaklı, kimlikli, yaşanabilir ve üreten yerleşimler için

Tüm paydaşlarla beraber “Ülke Mekânsal Strateji Planı” çalışmaları başlatılmıştır.